Das Bild zeigt die grüne Mühlviertler Hügellandschaft.

Rezervace ubytování

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, poptávka, nepovinné údaje: jméno) budou společností Mühlviertel Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o informační povinnosti

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Mühlviertel Marken GmbH klade velký důraz na ochranu osobních dat, ke kterým patří veškeré informace, vztahující se k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám. Vaše data mohou být zpracovávána pouze na základě zákona nebo smluvních dohod, s vaším souhlasem nebo v rámci oprávněných zájmů ke konkrétním a definovaným účelům.

1. Navázání kontaktu / Poptávky

Máte možnost zasílat poptávky prostřednictvím našich webových stránek nebo telefonicky. Vámi sdělené údaje (např. e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, zájmy) budou využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice).

2. Objednávky katalogů

Na našich webových stránkách máte možnost vyžádat si katalogy, pohlednice, atd. Údaje, které nám sdělíte (oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mail; eventuálně: titul, telefonní číslo, fax) budou použity výlučně za účelem zaslání požadovaných produktů a poskytnuty pouze v případě, že to bude vyžadovat zpracování vašeho požadavku (např. poskytovateli služeb v turistice, zpracovateli zakázky). S potěšením vám zašleme nové aktuální vydání. Pokud si nebudete přát žádné další poštovní zásilky, můžete je kdykoli zrušit pomocí e-mailu na adrese office@muehlviertel.at 

3. Poskytování údajů

Poskytnutí vašich osobních údajů se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem, nebo pokud je to v rámci plnění zakázky zapotřebí (např. předání zpracovateli zakázky).

4. Cookies

Naše webové stránky využívají cookie. Jedná se o malé textové soubory, ukládané prostřednictvím webového prohlížeče ve vašem koncovém zařízení. Nemohou způsobit žádné škody. Umožňují pouze analyzovat využití webových stránek a usnadňují uživateli používání webových stránek, rovněž slouží pro evidenci statistických údajů o využívání webových stránek a analýzy pro zlepšování nabídek. Některé cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení až do okamžiku, než je vymažete. Při vaší další návštěvě webových stránek nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč.

Odpovídající konfigurací vašeho prohlížeče můžete použití cookií sami ovlivnit; webový prohlížeč zpravidla disponuje možností ukládání cookií omezit, nebo jej zcela zakázat. Deaktivace cookií může omezit funkčnost našich webových stránek. On-line informace o cookiích podniků většinou spravují webové stránky www.aboutads.info (USA) nebo www.youronlinechoices.com (EU).

5. Nástroje pro analýzu webu

a) Google Analytics

Tyto webové stránky využívá aplikace Google Analytics, služba pro webovou analýzu společnosti Google Inc. ("Google"). Systém Google Analytics používá tzv. "cookie", tedy textové soubory, ukládané ve vašem počítači, umožňující analýzu využití webových stránek. Informace, vytvořené pomocí cookií o tom, jak využíváte danou webovou stránku (např. IP-adresa, přístup, datové toky, doba setrvání na stránce, použitý prohlížeč a koncové zařízení, jazyk a země) jsou přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA. Jako provozovatel těchto internetových stránek máme opodstatněný zájem na jednoduché analýze využívání našich internetových stránek, abyste je jako uživatelé mohli jednoduše a efektivně ovládat, a abychom mohli průběžně pracovat na jejich dalším vývoji.

V případě aktivace anonymizace IP adresy (Funkce "_anonymizeIp()") bude vaše IP adresa, zjištěná společností Google, omezena pouze na členské státy Evropské Unie nebo jiné smluvní země, které dříve uzavřely Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Ve výjimečných případech však může být plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google eventuálně předá třetím osobám pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy, nebo pokud je třetí osoba pověřena společností Google zakázkou na jejich zpracování.

Pomocí pluginů (zásuvných modulů) pro webové prohlížeče můžete zamezit zaznamenávání údajů o užívání webových stránek, vytvářených cookiemi pro Google. Můžete k tomu využít tento plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud používáte internet na vašem mobilním koncovém zařízení, můžete zabránit ukládání cookií, podobně jako u stolních počítačů kliknutím na deaktivační tlačítko Google zobrazené dole.Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně dat naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/cz.html resp. na adrese https://policies.google.com/?hl=cs. S poskytovatelem máme uzavřenou smlouvu o zpracování zakázek.

ERROR: Content Element with uid "55731" and type "mask_nceanalytics" has no rendering definition!

b) Ostatní nástroje internetových analýz

Naše internetové stránky využívají funkce různých nástrojů internetových analýz jako např. Webalizer, AW-Stats, které pracují s log soubory a z části podléhají GPL (General Public License). Za tímto účelem se používají cookies, které umožňují analýzu používání internetových stránek jejich uživateli. Takto získané informace se přenesou na náš server a tam jsou uloženy. Můžete tomu zabránit tím, že váš vyhledávač nastavíte tak, aby nemohly být cookies ukládány.

Tyto nástroje používáme pro marketingové a optimalizační účely, zvláště k analýze využívání našich internetových stránek a na tomto základě rozšiřujeme funkce a nabídky a neustále můžeme vylepšovat pocit z využívání. Pomocí statistického vyhodnocování chování uživatele můžeme naši nabídku zlepšovat a sestavovat ji pro vás jako uživatele zajímavějším způsobem. Z toho pramení také náš oprávněný zájem o zpracování výše uvedených údajů. Získané údaje (např. IP adresa) jsou ukládány a dále zpracovávány pseudonymizované nebo anonymizované. Zpracování dat probíhá na základě právních ustanovení (§ 96 (3) TKG i č. 6 (1) pís. a (Schválení) a/nebo f (oprávněný zájem) der GDPR).

6. Doba archivace

Principiálně mohou být vaše údaje uloženy do skončení smluvního vztahu, resp. v souladu se zákonem stanovenými archivačními a promlčecími lhůtami.

7. Sociální sítě

Na těchto webových stránkách jsou umístěny odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus a Twitter, znázorněné tlačítky s příslušným logem. Tato webová stránka nevyužívá žádné pluginy těchto sociálních sítí, a proto neumožňuje předávání dat o uživatelích. 

8. Autorské právo

Tyto webové stránky jsou spolu s celým svým obsahem (obrázky, videa, hudba, texty, grafika, výtvarné řešení, atd.) chráněny autorským právem.

9. Vyloučení odpovědnosti

Přes velmi pečlivý výběr informací si neklademe nárok na jejich správnost a kompletnost; jakákoli záruka za obsah je vyloučena. Za obsah všech odkazů, které jsou na stránkách uvedeny, s výjimkou údajů uvedených pod www.muehlviertel.at/cz výslovně odmítáme nést odpovědnost; za obsah informací, které jsou tam uvedeny, odpovídá příslušný poskytovatel služby.

U informací o servisních službách se jedná o nezávazný přehled. Obsah byl zpracován na základě velmi pečlivých rešerší, přesto si neklademe nárok na úplnost a správnost všech informací. Údaje mohou být kdykoli změněny a aktualizovány. Záruka za obsah a za odkazy je výslovně vyloučena.

10. Vaše práva

Máte právo být informováni o zpracování vašich osobních dat, rovněž máte právo na jejich opravu, vymazání, omezení, přenos, odvolání a vznesení námitek. Pro uplatnění těchto práv kontaktujte prosím office@muehlviertel.at nebo poštou na Mühlviertel Marken GmbH, Freistädter Straße 119, 4041 Linz. Pokud jste přesvědčeni, že při zpracování vašich osobních údajů byla nějakým způsobem porušena práva na ochranu osobních dat, můžete podat stížnost u orgánů vykonávajících dohled. V Rakousku je to Úřad na ochranu osobních dat.

Naše kontaktní údaje:
Tel.: +43 732 7277-728
E-Mail: office@muehlviertel.at

Na ochranu vašich osobních dat budou v případě pochybností vyžádány doklady potvrzující vaši identitu.