Das Bild zeigt die grüne Mühlviertler Hügellandschaft.

Rezervace ubytování

Děti
Období cesty: 2 Počet nocí
Podrobné možnosti hledání
Lokální vymezení:
Lokální vymezení
Hledat ubytování
Hledám prostory ...

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, poptávka, nepovinné údaje: jméno) budou společností Mühlviertel Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Velká trasa v pohranicí

Freistadt, Oberösterreich, Österreich
Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4240 Freistadt
Cílové místo: 4240 Freistadt

délka trvání: 7h 45m
délka: 93,6 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.908m
Výškové metry (sestupně): 1.902m

nejnižší bod: 518m
nejvyšší bod: 931m
Obtížnost: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, Turistická cesta

powered by TOURDATA

1. den

Start u prázdninové farmy Desl (700 m n.m.) – na začátku delší asfaltovaný úsek kolem Waldburgu o délce 3 km (existuje ale ještě také „neoficiální“ cesta kolem Waldburgu – dotaz směřujte na Desla) – odtud cestou po řídce zalesněné náhorní plošině až ke slatinnému lesu u Bad Leonfeldenu (km 12,5; 700 m). 1,5 km lesní cestou přes krásný slatinný les a další 3 km po cestě a odtud cestou Mühlenweg na hraniční cestu Grenzlandweg a přímo podél státní hranice k bývalé celnici Stiftung (km 20; 700 m). Dále cestou až k „Pohanskému kameni“ (km 24; 730 m). Po lučních a lesních cestách a kousek po dřívější trase koněspřežky do Kerschbaumu k nádraží koněspřežky (km 32 km; 750 m). Na posledních 2 km hospodářskou cestou s širokou krajnicí k jezdecké stáji Criollo Ranch (km 34; 740 m).     

 

Pozoruhodnosti na jezdecké trase: 3 pozdně gotické oltáře Waldburgu, bylinkářské centrum Bergkräuterhalle, větrné elektrárny Schenkenfelden, památník selské války Hinterkönigschlag, mlýn Grasslmühle, státní hranice, mlýn Lorenzmühle, pohanský kámen, originální dráha koněspřežky, nádraží koněspřežky.

 

Členské podniky na jezdecké trase: jezdecká ubytovna Desl ve Waldburgu, jezdecké odpočívadlo Pammer v Guttenbrunnu, jezdecké odpočívadlo Grasslmühle v Böhmdorfu, jezdecké odpočívadlo Pils v Eibensteinu, jezdecká ubytovna Criollo Ranch

 

 

2. den

Od ranče Criollo kolem ohromujících mostů bývalé koněspřežky v měřítku 50:50 po málo frekventovaných hospodářských a jiných komunikacích přes náhorní plošinu podél státní hranice k jezdecké stáji Pammer v Mardetschlagu (km 11; 650 m). Odtud po lesních cestách přes vrch Reisingerberg, kde na úseku 900 m překonáte 140 výškových metrů. Po převážně přírodních cestách vede hippostezka lehkým stoupáním kolem Obřích hodin a Počasového kyvadla ke zdaleka viditelným větrným elektrárnám ve Spörbichlu (km 21; 920 m) a dále cestou k jezdecké stáji Forellenwirt Kastler v Mitterbachu (km 23; 900 m). Po 1 km lesní cesty přejedete silnici směrem na Freistadt. 3,5 km pak pokračujete hospodářskou cestou z kopce na Fünfling s nádherným panoramatickým výhledem na St. Oswald a vrch Braunberg. Od Wipplu zpočátku lesní a poté hospodářskou cestou na posledních 3 km k jezdecké stáji rodiny Greindl nebo až k jezdecké stáji překonáte 230 výškových metrů.    

 

Pozoruhodnosti na hippostezce: mosty koněspřežky v Edlbrucku, Obří hodiny a Počasové kyvadlo ve Windhaagu, keltské (?) obětní mísy na hoře Reisingerberg, větrné elektrárny ve Spörbichlu

 

Členské podniky na hippostezce: jezdecká ubytovna Criollo Ranch v Edlbrucku, stáj Pammer v Mardetschlagu,stáj Forellenwirt v Mitterbachu, jezdecká ubytovna rodina Greindl v Untermarreithu, jezdecká ubytovna Klein v Obermarreithu

 

3. den:

Z Untermarreithu až k jezdecké stáji Wurm v Neudorfu 6 km nádherné přírodní cesty vedoucí přes náhorní plošinu ve výšce 850 m s výhledem na okouzlující kopcovitou krajinu Mühlviertelu. Na dalších 5 km několik úseků po asfaltu až k jezdecké stáji Rössl Alm ve Winzelsbergu (km 10; 850). Přes výběžky vrchu Braunberg pokračujete kolem stáje Hiaslbauer z kopce lesem do Lasbergu. Přes náměstí (km 15,5; 580 m) prochází hippostezka od Edlau opět po přírodních cestě, která vede k mlýnu Krumpmühle an der Feldaist. Po přejezdu silnice pokračujete po přírodní cestě k nádraží Freistadt a několik stovek metrů přes asfaltovaný úsek přes Trölsberg. Poslední 4 jezdecké kilometry vedou jen po přírodní cestě ve stejnoměrném stoupání opět na 700 m n.m. k jezdecké stáji Desl. 

výchozí bod: jezdecká stáj Reiterhof Desl
detaily jezdění na koni
  • terén: těžký, -á,-é
  • zběhlost: těžký, -á,-é
  • ubytovna pro jezdce koňmo, jezdecký dvůr
  • napajedlo pro koně
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
  • léto

O informace požádejte svoji kontaktní osobu.

Velká trasa v pohranicí
Reiterhof Desl
Marreith 23
4240 Freistadt

+43 7942 75700
office@reit-erlebnis-akademie.at
www.reit-erlebnis-akademie.at
www.muehlviertel.at
http://www.reit-erlebnis-akademie.at
http://www.muehlviertel.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní. 

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4240 Freistadt
Cílové místo: 4240 Freistadt

délka trvání: 7h 45m
délka: 93,6 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.908m
Výškové metry (sestupně): 1.902m

nejnižší bod: 518m
nejvyšší bod: 931m
Obtížnost: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Asfalt, Turistická cesta

powered by TOURDATA