Weitblick in die herbstliche Landschaft mit Nebelschwaden.

Rezervace ubytování

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, poptávka, nepovinné údaje: jméno) budou společností Mühlviertel Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Static Map

Trasa Mühlviertler Alm Tour

Následující fotogalerii si můžete prohlížet pomocí tlačítek s šipkami (vlevo, vpravo).
Zvláštní vlastnosti
okružní cesta

Informace o túře a trase

  • Výchozí místo: 4294 Gutau
  • Výchozí bod: Start je možný u: jezdecká ubytovna Resch/Haunschmid (Gutau), jezdecká ubytovna Stamperlrast (Gutau), jezdecká ubytovna rodina Kollros (Gutau), jezdecká ubytovna rodina Wurm (St. Leonhard), jezdecká ubytovna Double K Ranch (Gutau).
  • Cílové místo: 4294 Gutau
Délka trvání: 5h 30m
Délka: 20,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 800m
Výškové metry (sestupně): 801m
Nejnižší bod: 455m
Nejvyšší bod: 762m

Obtížnost:

střední

Panoráma:

skvělé panorama

Povrch cesty:

  • Turistická cesta

Výhodné roční období:

  • léto
Jen voda a žula – grandiózní kamenné formace v lesích rytířů z Prandeggu!
Gutau – Erdmannsdorf – Nußbaumerbach – Stampfenbach – Reith – Stiftung – Mönchstein – Gutau


Od jezdeckých ubytoven Resch/Haunschmid a Stamperlrast hospodářskou cestou Lehen směrem na jízdárnu jezdeckého klubu Gutau – před vyznačením konce obce doprava na asfaltovanou příjezdovou cestu Hinteneder – pohled na zříceninu Prandeggu: Mühlviertel patří k evropským středohořím, ve kterých nalézáme neobvykle vysoký počet hradů. Z dřívějších více než 400 sídel se dnes dochovalo 60 ohromujících zřícenin. Prandegg je jedním z největších hradních komplexů v Horním Rakousku. Poprvé zmiňován roku 1240, v roce 1750 začal hrad chátrat a nyní je s velkým úsilím opravován. Po cca 300 m doleva do kopce přírodní cestou do lesa. Po ní rovně, z kopce až k mýtině, kde stojí Boží muka (km 2,2; 660 m) – před kapličkou doleva kolem mýtiny a ven z lesa – do kopce k hospodářské cestě Lehen a dále doprava – kolem žulových formací, vytvořených erozí – před pravotočivou zatáčkou doleva na přírodní cestu (km 3,3; 700 m)  – pohled na St. Leonhard u Freistadtu – doprava podél okraje lesa do kopce lesem – z lesa ven – pohled na dva obrazy krajiny, která je pro Mühlviertel charakteristická: napravo zalesněné kuželovité vrchy turistické oblasti Mühlviertler Alm, nalevo kopcovitá plošina turistické oblasti Mühlviertler Kernlandes – kolem domu (km 4,4; 750 m) – dále přes les a přírodní cestou kolem kaple k pěknému westernovému areálu jezdeckého odpočívadla Beim Scharti, ve všední dny prosíme o předběžnou rezervaci (5,5 km; 720 m) – na křižovatce jezdecké trasy doprava směrem na St. Leonhard hospodářskou cestou Lehen z kopce – po cca 900 m doleva na asfaltovanou příjezdovou cestu Riegler/Zeilinger (stezka hradů a zámků: Burgen- und Schlösserweg = BSW) – po cca 300 m z kopce přírodní cestou přes les – přírodní cestou se držte vlevo až k příštímu statku (km 7,3; 600 m) – na příjezdové asfaltované cestě doprava – po cca 50 m doprava přírodní cestou kolem mrtvého stromu z kopce podél potoka Nußbaumer Bach přes les – přejít potok – do kopce po přírodní cestě – na křižovatce doleva z kopce lesem, až cesta dojde opět k potoku – doprava podél potoka přírodní cestou až k mostu (km 9; 510 m) – u ústí potoka doleva přes most hospodářskou cestou podél potoka Stampfenbach.   
Odtud 2 možnosti odpočinku na jezdecké ubytovně rodiny Wurm: kratší trasa 1 km: po cca 200 m doprava na přírodní cestě do kopce – přejít komunikaci směrem na St. Leonhard – přírodní cestou dále do kopce až k asfaltové příjezdové cestě – doprava cca 100 m k jezdecké ubytovně rodiny Wurm (km 10; 630 m), pěkný komplex, specialita: moučníky.
 
Delší trasa 5 km: hospodářskou cestou proti toku potoka Stampfenbach kolem kaple z roku 1837 – na křižovatce hospodářské cesty doprava (km 10,2; 520 m) – po cca 1 km hospodářskou cestou do kopce (71) doleva k domu – doprava po přírodní cestě do kopce podél okraje lesa až k Cikánskému buku (km 12; 690 m): asi 200 let starý strom, místo setkávání romských prodejců až do doby po druhé světové válce, leží na Cikánské stezce. Ta spojovala české Cetviny s Dunajem a procházela přes St. Leonhard (Cetviny leží nedaleko Leopoldschlagu na české straně hranice) – přejít cestu – po příjezdové asfaltové cestě po cca 50 m doprava až ke křižovatce hippostezky s orientačním bodem 36 – do kopce po přírodní stezce přes les – rovně až k domům (km 12,5; 750 m) – doprava z kopce dolů po příjezdové asfaltové cestě – z kopce dolů, držet se vlevo, kolem dvorce Steinbloßhof – pohled na typickou krajinu turistické oblasti Mühlviertler Alm s jejími kuželovitými vrchy a hlubokými údolími, vymodelovanými do žulového podloží – až do Reithu k jezdecké ubytovně rodiny Wurm (km 14; 630 m): pěkný komplex, specialitou jsou moučníky.   
 
Od jezdecké ubytovny Wurm kolem pastvin přírodní cestou z kopce dolů až k hospodářské cestě (km 14,5; 630 m) – vlevo po hospodářské cestě do kopce – po cca 500 m doprava – výhled na nádherné údolí potoka Stampfenbach – asi 100 m rovně kolem okraje lesa – podél toku přírodní cestou z kopce dolů k trafu (km 15,7; 643 m) – pohled na zříceninu hradu Prandegg: Mühlviertel patří k evropským středohořím, ve kterých nalézáme neobvykle vysoký počet hradů. Z dřívějších více než 400 sídel se dnes dochovalo 60 ohromujících zřícenin.  
 
Prandegg je jedním z největších hradních komplexů Horního Rakouska, poprvé zmiňován roku 1240, od roku 1750 začal hrad chátrat a nyní dochází s velkým nasazením k jeho renovaci. Po hospodářské cestě přes Stiftung – rovně přírodní cestou z kopce – na křižovatce lesní cesty z kopce přes typický les oblasti Mühlviertler Alm se strmými svahy, potoky a obřími žulovými formacemi – před potokem odbočit doprava až k mlýnu Haselmühle (km 16,8; 520 m) – u kapličky z roku 1820 a 2 asi stejně starých Lip přes most Waldaistbrücke – typické je červenohnědé zabarvení říčky Waldaist díky vysokému podílu železa ve vodě – cca 500 m po proudu přírodní cestou až k hospodářské cestě – doprava cca 1 km po hospodářské cestě z kopce (71) podél krásného úseku hlubokého údolí říčky Waldaist, kde nalézáme žulové balvany, po tisíciletí modelované vodou – kolem horolezeckého parku Mönchstein až k silnici směrem na St. Leonhard = soutok potoka Stampfenbach s říčkou Waldaist (km 18,5; 510 m) – přes most Waldaistbrücke – doleva přes most Stampfenbachbrücke – po proudu po příjezdové cestě až k elektrárně Riedlhammer (km 19; 460 m); původní kovárně podkov a zbraní rytířů z Prandeggu. Od 16. do 19. století kovárna kos, elektrárna od roku 1912. Po přírodní cestě kolem elektrárny z roku 1821 až k příštímu statku s výběhem pro vepře mangalice – před farmou doprava do prudkého kopce po přírodní cestě a cca 100 m lesní cestou přímo přes les (Gu 9) až k okraji lesa (km 20,5; 560 m) – luční cestou do kopce – u stodoly doprava na hospodářskou cestu Falbenstein cca 700 m k jezdecké ubytovně a pohostinství Resch „Kirchawirt“, původní panské taverně Weinbergu, v hostinské jizbě historický strop z jilmového dřeva z roku 1750, majitele domu byli prokázání až k roku 1564, anebo překročit komunikaci k jezdecké ubytovně Stamperlrast (km 22; 620 m).     letí t o kopce - cesta tau - od  odelované vodou - kolem  kde nalézáme žulové balvany, po tísíciletí t o kopce - cesta tau - od

Výškový profil

Kontakt & servis

Mühlviertler Alm
4274 Bad Zell

Telefon: +43 7956 7304
E-Mail: pferdereich@muehlviertleralm.at
Web: www.pferdereich.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA

Výlet, túra - Podrobnosti

Detaily jezdění na koni

  • Terén: střední
  • Zběhlost: lehký, -á, é

Bezbariérovost

Für Informationen beim Kontakt anfragen.

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní. 

Reitweg
Trasa Mühlviertler Alm Tour
Výchozí místo: Gutau

Délka trvání: 5h 30m

Délka: 20.5 km

Výškové metry, nadmořská výška: 800m

Obtížnost:

Panoráma: