©
© Foto: Mühlviertel Marken GmbH/Hawlan: Wandern im granitenen Mühlviertel
Das Bild zeigt zwei Frauen beim Wandern im granitenen Mühlviertel.
Hledám

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, poptávka, nepovinné údaje: jméno) budou společností Mühlviertel Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Janská cesta


Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4282 Pierbach
Cílové místo: 4282 Pierbach

délka trvání: 25h 0m
délka: 84,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 2.010m
Výškové metry (sestupně): 1.990m

nejnižší bod: 493m
nejvyšší bod: 981m
Obtížnost: střední
Kondice: těžký, -á,-é
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Turistická cesta

powered by TOURDATA

3denní trasa

Start a cíl Janské cesty je v mühlviertelské obci Pierbach. Výchozím bodem je veřejné parkoviště v centru obce, ve směru od Lince po levé straně za hostincem Fasching. Odtud vede turistická cesta nejprve přes Pierbach směrem na Linec. Několik metrů za tabulí obce vede odbočka doprava, nahoru na Ramlberg a dál ke statku Irxenmayer. Zde se nachází studánka "Johannesbrunnen" a kaple Anděla Strážce, oficiální začátek Janské cesty. Kdo chce, může si prohlédnout stáčecí zařízení na „Irxwasser“ a – o kousek dál – kulový mlýn, nebo chvíli rozjímat v kapli.


Cesta pokračuje dolů ke Kleine Naarn, kousek podél potoka a pak zase lesem nahoru do obce Kaining. Mírným stoupáním a klesáním půjdete po lučních a lesních cestách směrem na Schönau. Za obcí se vydáte do kopce ke skalnímu útvaru "Herrgottsitz". V této prohlubni ve tvaru sedadla se údajně Pán Bůh usadil k odpočinku poté, co stvořil svět. Traduje se též, že toto místo sloužilo k pohanským obětním rituálům. K nově vybudovanému vrcholovému kříži se dostanete bez větší námahy. Odtud je jen kousek k prvnímu místu pro přenocování na rekreačním statku rodiny Kriechbaumer.


Následující úsek Janské cesty je snadný. Vede ke zřícenině Prandegg, kde si můžete vychutnat nádherný panoramatický výhled až do Alp. Odměnou za výstup na věž může být občerstvení ve zdejší taverně.


Po posilnění se vydáte dolů do údolí řeky Waldaist a hned zase do kopce, směrem na Stiftung a Reith, kde je opět možnost přenocování na statku u rodiny Wurm. Teď už to není daleko ke skalnímu útvaru Herzogreitherfelsen, který je vidět už z dálky. Výstup vám usnadní v kameni vytesané schůdky a lanové zábradlí, takže si můžete vychutnat výhled. Ještě dnes svědčí pozůstatky podpěr pro pilíře a palisády o tom, že na vrcholu kdysi stával dřevěný hrad. Ve válečných časech byl pravděpodobně útočištěm zdejších obyvatel. Několik obětních misek svědčí i zde o rituálních obřadech v dávné minulosti. Kříž u skály připomíná zázračnou záchranu selky. Žena pracovala se svým mužem v lese, když náhle uklouzla a zřítila se z vysoké skály. Jako zázrakem zůstala téměř bez úhony viset na větvi stromu. Z vděčnosti zde pak oba postavili kříž.


Janská cesta pokračuje do obce St. Leonhard bei Freistadt, kde je opět možnost noclehu. Tady se vyplatí navštívit poutní kostel, jehož původ sahá do začátku 12. století. Varhany od Lorenze Franze Richtera pocházejí z r. 1753.


U hostince Kirchenwirt v centru obce St. Leonhard začíná cesta ke kapličce Bründlkapelle. Byla postavena v roce 1728 na staré cestě z obce St. Leonhard do Ennsedtu. Uvnitř je socha "Neposkvrněného početí Panny Marie". Kaplička se nazývá podle pramene, který dříve vedl dovnitř. Později se voda s mírným obsahem radonu shromažďovala ve žlabu za kaplí. Časem volný odtok pramene poklesl a teď vytéká přes oválnou misku zasazenou do krásné žulové zdi. Vodě ze studánky připisují obyvatelé a návštěvníci silné léčivé účinky, zejména na oči a uši.


Cesta pokračuje do kopce přes Haiderberg do obce Langfirling kolem statku rodiny Zimmer, kde opět můžete přenocovat, a do Waldfeldu s nedalekým šibeničním vrchem "Galgenbühel". Rytíř Christoph Haim, pán z Reichensteinu, nechal v roce 1570 vybudovat na pozemcích Robischhofu hrdelní soud, i dnes stále viditelný mezi stromy, který měl zastrašovat a demonstrovat jeho sílu poté, co se poddaní vzbouřili kvůli zvýšené robotě a dalším poplatkům. Zda se někdy na šibenici konala poprava, není doloženo.


Dál půjdete lesem z kopce a podél silnice až na louku mezi dvěma říčkami. Tady se Schwarze a Weiße Aist stékají a tvoří tzv. Waldaist. Na dřevěných lehátkách můžete odpočívat a dívat se, jak oba proudy symbolicky hodně přinášejí, ale i odnášejí. Kdo chce tady skončit, může přenocovat v centru.


Dál půjdete k naučné louce a kousek podél Weiße Aist až ke smyčce Aistschlinge. Vzhledem k tomu, že je hodně zarostlá, doporučujeme vyzout boty a prozkoumat potok ve studené vodě. Janská cesta pak pokračuje po lučních a polních cestách kolem přírodního kina a obce Nadelbach, až k odpočívadlu Maisnester, kde si můžete udělat přestávku.


Pak půjdete zase do kopce kolem usedlostí majitelů silberbergských pálenic. Tady se můžete posilnit sklenkou pálenky nebo likéru před výstupem ke kříži Kammerer Kreuz. Odtud je nádherný výhled na vrcholky Alp. Než nastoupíte k závěrečnému úseku tohoto dne do Kaltenbergu, můžete strávit v kapličce chvilku v rozjímání a zamyšlení.


Než přijdete do centra Kaltenbergu, vede turistická cesta vede kolem kapličky u pramene a studánky "Augenbründl". Podle pověsti se tady pasáčkovi kdysi zjevila v lípě Matka Boží. Už před mnoha sty lety tady byla Boží muka s obrazem Panny Marie. Podle farní kroniky sem každý rok přicházelo mnoho poutníků z okolí. Traduje se i to, že mnohé modlitby byly vyslyšeny. Kaltenberg se stal druhým nejvýznamnějším mariánským poutním místem v Mühlviertelu. Vzhledem k tomu, že obraz Panny Marie byl v Božích mukách vystaven vlivům počasí, byl údajně kolem r. 1550 několikrát přenesen do farního kostela v Unterweißenbachu, vzdáleného čtyři kilometry. Záhadným způsobem se však vždycky vrátil do Kaltenbergu. Ve farním kostele se stále nachází socha Panny Marie, jejíž stáří se odhaduje na zhruba 500 let. Studánka Augenbründl, přibližně 150 metrů severně od původní kaple, byla uctívána jako léčivý pramen už kolem r. 1600, především na oční choroby. Teprve v r. 1971 byl dosud volně vytékající pramen zachycen a vzniklo zde odpočinkové místo. Možnost noclehu v hotelu Neubauer.


Svěží a odpočatí se vydáte z centra po křížové cestě z kopce do Unterweißenbachu, vstupní brány regionu Mühlviertler Alm. Projdete kolem 14 kapliček s typickým kamenným zdivem a absolvujete převýšení 200 m. Střechy kapliček jsou zakončeny papežským křížem, dřevěné reliéfy vytvořil sochař Felix Weiß z Liebenau. Osmé zastávce na křížové cestě se říká podle zabudované kamenné misky na vodu „Schüsselkapelle“.


Jste v Unterweißenbachu, kde můžete přenocovat v hotelu Fürst. Unterweißenbach je hospodářským a společenským centem zdejšího regionu. Za prohlídku zde stojí mimo jiné farní kostel zasvěcený Sv. Mikuláši s krásnou síťovou žebrovou klenbou. Obec brzy projdete a vydáte se po strmé cestě do kopce ke skalnímu útvaru Wegererstein. Nazývá se podle nedaleké usedlosti Wegerer, patřící rodině Seiser. Odměnou za namáhavý výstup na nejvyšší bod Unterweißenbachu je krásný pohled na obec a na Kaltenberg.


Cesta pokračuje kolem horské chaty u Loveckého pohádkového parku Hirschalm, jehož chatky lákají k přenocování, až k lesní poustevně "Einsiedlerklause". Zde žila poustevnice Sv. Kříže, Sr. Leonilla Wahlmüller, známá svojí dobrotou a laskavostí, která pomohla zástupům poutníků svojí radou a útěchou. Už od svých 17 let si přála žít na tomto energetickém místě nedaleko svého rodného domu. Zemřela v r. 1996 ve věku pouhých 61 let.


Celý kopec vyzařuje zvláštní energii. Ne nadarmo se nachází blízko poustevny žebřík, na kterém se země setkává s nebem. Jako součást poutní cesty symbolizuje sílu svátosti pomazání nemocných.


Dál pokračujete lesem až na přírodní plošinu, na které stojí harlingsedtský vrcholový kříž. Odtud je opět krásný výhled na krajinu Mühlviertler Alm, ještě než se vydáte cestou z kopce do Königswiesenu, kde můžete přenocovat v hostinci Karlinger. Půjdete kolem viklanu v obci Mötlas, kolem Bischofbergu a zase nahoru ke zřícenině Ruttenstein. Kdysi obrovský hrad se sedmi věžemi, jehož historie sahá až do 12. století, patří ještě dnes k nejpůsobivějším zříceninám v zemi a je prokazatelně největším opevněním v Rakousku. Vychutnejte si nádherný výhled z věže a sklenku dobrého moštu v nedaleké chatě, než se vydáte na závěrečnou etapu do Pierbachu.


Délka: zhruba 84 km

Čas chůze: tři nebo čtyři denní etapy, výstupy a sestupy vyžadují dostatek sil. Doporučujeme naplánovat túru raději na čtyři dny.

výchozí bod: veřejné parkoviště v centru obce Pierbach

Podrobnosti - vycházky
  • tématická cest
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
  • Vhodné pro skupiny
  • Vhodné pro seniory
  • Vhodné pro jednotlivce
  • Vhodné s přáteli
  • Vhodné ve dvou
Výhodné roční období
  • jaro
  • léto
  • podzim

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

Janská cesta
Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt
Lebensquellplatz 1
4283 Bad Zell

+43 50 7263 - 31
info@johannesweg.at
www.johannesweg.at
www.muehlviertel-urlaub.at/
http://www.johannesweg.at
https://www.muehlviertel-urlaub.at/

Mluvíme následujícími jazyky

německý

©
© Gemeinde Pierbach

Pierbach Ri Zigeunermauer, 4282 Pierbach

+43 7267 8255
gemeinde@pierbach.ooe.gv.at
www.pierbach.at

Kaltenberg, 4273 Kaltenberg

+43 7956 7305
gemeinde@kaltenberg.ooe.gv.at
www.kaltenberg.at

Silberberg 8, 4273 Kaltenberg

biohof@thauerboeck.com
www.thauerboeck.com

©
© Biohof Lichtenwallner
©
© Burgverein Prandegg

Pehersdorf, 4274 Schönau im Mühlkreis

+43 7261 7255
office@prandegg.at
www.prandegg.at

©
© Gemeinde Schönau
Zrícenina Prandegg

Zrícenina Prandegg

Prandegg 1, 4274 Schönau im Mühlkreis

+43 7261 7255
gemeinde@schoenau-im.at
www.schoenau-im.at

©
© Marktgemeinde St. Leonhard

Hauptstraße 9, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 7952 82-55
gemeinde@st-leonhard.ooe.gv.at
www.stleonhard.at

©
© Tourismusverband Königswiesen
Vrcholový kríž Königswiesen

Vrcholový kríž Königswiesen

Harlingsedt, 4280 Königswiesen

+43 7955 6255
marktgemeinde@koenigswiesen.at
www.koenigswiesen.at

©
© Mühlviertler Alm

Dorfstraße 2, 4282 Pierbach

+43 7267 8255
gemeinde@pierbach.ooe.gv.at
www.pierbach.at

©
© Firma Buchner

Mötlas 26, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7411
office@buchner.at
www.handwerkerkapelle.at

©
© Tourismusverband Königswiesen

Markt 34, 4280 Königswiesen

+43 7955 6255
marktgemeinde@koenigswiesen.ooe.gv....
www.koenigswiesen.at

Voda IRX a mlýn Kuglmühle

Voda IRX a mlýn Kuglmühle

Hinterhütten 9, 4282 Pierbach

+43 7267 82550
gemeinde@pierbach.ooe.gv.at
www.pierbach.at

©
© Hirschalm
Pohádková park Jagdmärchenpark Hirschalm

Pohádková park Jagdmärchenpark Hirschalm

Hinterberg 20, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 6900
info@jagdmaerchenpark.at
www.hirschalm.at

©
© Mühlviertler Alm

Knaußer, 4272 Weitersfelden

+43 7952 6255
gemeinde@weitersfelden.ooe.gv.at
www.weitersfelden.at

Grafenschlag 16, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7354
www.ooemuseumsverbund.at

©
© Gemeinde Kaltenberg

Kaltenberg, 4273 Kaltenberg

+43 7956 7305-0
gemeinde@kaltenberg.ooe.gv.at
www.kaltenberg.at

©
© Tourismusverband Königswiesen

Mötlasberg 63, 4280 Königswiesen

+43 7955 6255
marktgemeinde@koenigswiesen.at
www.koenigswiesen.at

©
© Mühlviertler Alm

Markt 13, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7208
pfarre.unterweissenbach@dioezese-li...
www.unterweissenbach.at

©
© Tourismusverband Königswiesen

Königswiesen, 4280 Königswiesen

+43 7955 6252
marktgemeinde@koenigswiesen.ooe.gv....

Pfarre Pierbach, Dorfstr. 1, 4282 Pierbach

+43 7267 8205
gemeinde@pierbach.ooe.gv.at
www.pierbach.at

©
© Gemeinde Schönau i.M.

Kirchengasse 1, 4274 Schönau im Mühlkreis

+43 7261 7268
gemeinde@schoenau-im.at
www.schoenau-im.at

©
© Marktgemeinde Weitersfelden

Weitersfelden, 4272 Weitersfelden

+43 7952 6271
pfarre.weitersfelden@dioezese-linz....
www.weitersfelden.at

©
© Gemeinde Kaltenberg

Pieberbach, 4273 Kaltenberg

+43 7956 7305
gemeinde@kaltenberg.ooe.gv.at
www.kaltenberg.at

Pfarrgasse 4, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 7952 8294
gemeinde@st-leonhard.ooe.gv.at
www.stleonhard.at

©
© Marktgemeinde St. Leonhard

Pfarrgasse 1, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 7952 8206
gemeinde@st-leonhard.ooe.gv.at
www.stleonhard.at

©
© Mühlviertler Alm

Hinterberg, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7255
marktgemeinde@unterweissenbach.ooe....
www.unterweissenbach.at

Kameny konce sveta a Cikánský buk

Kameny konce sveta a Cikánský buk

Herzogreith und Promenedt, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 7952 8255
gemeinde@st-leonhard.ooe.gv.at
www.stleonhard.at

©
© Mühlviertler Alm
Vlcí hora / Wolfsberg, mestys Unterweißenbach

Vlcí hora / Wolfsberg, mestys Unterweißenbach

Wolfsberg, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7255
gemeinde@unterweissenbach.ooe.gv.at
www.unterweissenbach.at

©
© Mühlviertler Alm

Dirnberg 5, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 7952 8474
gemeinde@st-leonhard.ooe.gv.at
www.stleonhard.at

©
© Biohof Reithmayr
Biohof Reithmayr

Biohof Reithmayr

Silberberg 4, 4273 Kaltenberg

+43 664 5375729
aloismichaela@aon.at
www.biohof-reithmayr.at

Bio-Urlaubsbauernhof Kriechbaumer - Reiterherberge

Bio-Urlaubsbauernhof Kriechbaumer - Reiterherberge

Pehersdorf 18, 4274 Schönau im Mühlkreis

+43 7261 7402
ferienhof-kriechbaumer@gmx.at
www.ferienhof-kriechbaumer.at

Ferienwohnung "Klein Lehner"

Ferienwohnung "Klein Lehner"

Sonnleitn 12, 4282 Pierbach

+43 680 2054191
leithner.sandra@gmail.com
www.pierbach.at

Frühstückspension Rührnössl

Frühstückspension Rührnössl

Schulstraße 6, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 7952 8363
www.stleonhard.at

Gasthof Karlinger, Franz Karlinger

Gasthof Karlinger, Franz Karlinger

Markt 24, 4280 Königswiesen

+43 7955 6221
gasthofkarlinger@aon.at
www.gasthof-karlinger.at

Gasthof Neulinger - "Zum Erzherzog Franz Salvator"

Gasthof Neulinger - "Zum Erzherzog Franz Salvator"

Weitersfelden 3, 4272 Weitersfelden

+43 7952 6202
gasthof.neulinger@aon.at
www.gasthof-neulinger.at

Gasthof Populorum

Gasthof Populorum

Dorfstraße 5, 4282 Pierbach

+43 7267 8213
almwirt@populorum.at
www.populorum.at

Gasthof Rameder

Gasthof Rameder

Hauptstraße 14, 4281 Mönchdorf

+43 7267 8286
info@rameder.cc
info@rameder.cc

Gasthof Schwarz **

Gasthof Schwarz **

Pfarrgasse 4, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 7952 8294
www.gasthof-schwarz.at

Gasthof Trinkl

Gasthof Trinkl

Naarntal 1, 4282 Pierbach

+43 7267 8219
gastho@trinkl.tk
www.trinkl.tk

Gasthof zur Post

Gasthof zur Post

Weitersfelden 1, 4272 Weitersfelden

+43 7952 6237
gasthof-zurpost@aon.at
www.gasthaus-zurpost.at

Herzogenhof - Hartl

Herzogenhof - Hartl

Langfirling 11, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 650 7000143
juliakoegl@gmx.at
herzogenhof.jimdo.com

Highland Farm

Highland Farm

Windhagmühl 36, 4252 Liebenau

+43 664 4138303
info@highland-farm.at
www.highland-farm.at

©
© Hotel Fürst
Hotel Fürst

Hotel Fürst

Markt 11, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7272
hotel@fuerstlich.at
www.fuerstlich.at

©
© Weihbold OÖ-Tourismus
Hüttenurlaub im Hirschalmdorf

Hüttenurlaub im Hirschalmdorf

Hinterberg 20, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 6900
info@hirschalm.at
www.hirschalm.at

Kaltenbergerhof

Kaltenbergerhof

Kaltenberg 15, 4273 Kaltenberg

+43 7956 79455
admin@kaltenbergerhof.at
www.kaltenbergerhof.at

Karlingerhaus - das Jugend- und Familiengästehaus

Karlingerhaus - das Jugend- und Familiengästehaus

Schulstraße 46, 4280 Königswiesen

+43 7955 6344
office@karlingerhaus.at
www.karlingerhaus.at

Kurhotel Bad Zell

Kurhotel Bad Zell

Kurhausstraße 9, 4283 Bad Zell

+43 7263 7566
info@kurhotel-badzell.at
www.kurhotel-badzell.at

Liebenauer Landgasthof

Liebenauer Landgasthof

Liebenau 4, 4252 Liebenau

info@landgasthof-doris.at
www.landgasthof-doris.at

Neubauer OG - Gästehaus Neubauer***

Neubauer OG - Gästehaus Neubauer***

Gästehaus Neubauer, 4273 Kaltenberg

+43 7956 7309
info@gaestehaus-neubauer.at
www.gaestehaus-neubauer.at

Private Ferienwohnung Hinterdorfer

Private Ferienwohnung Hinterdorfer

Mötlas 30, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7702
marianne.hinterdorfer@ecsnet.at
ferienwohnung-hinterdorfer.jimdo.co...

Privatzimmer Haunschmid

Privatzimmer Haunschmid

Am Wimberg 4, 4294 St. Leonhard bei Freistadt

+43 664 6441677
www.stleonhard.at

Privatzimmer u. Blockhaus Kern

Privatzimmer u. Blockhaus Kern

Kaltenberg 41, 4273 Kaltenberg

+43 7956 7198
kern.erika@gmx.at
www.blockhuettekern.jimdo.com

Schutzhütte Ruttenstein

Schutzhütte Ruttenstein

Niederhofstetten 27, 4282 Pierbach

+43 664 5392272
patrickhinterdorfer@gmail.com
www.schutzhuetteruttenstein.at/

©
© Familie Hüttmannsberger
Urlaub am Bauernhof Grosshaslinger

Urlaub am Bauernhof Grosshaslinger

Mötlasberg 63, 4280 Königswiesen

+43 7955 6420
bauernhof@grosshaslinger.at
www.grosshaslinger.at

Wirt auf da Hoad

Wirt auf da Hoad

Haid 8, 4280 Königswiesen

+43 7955 6263
wirt@wirtaufdahoad.at
www.wirtaufdahoad.at

©
© Karlingerhaus GmbH
Pohodove po Johanesweg

Pohodove po Johanesweg

Příjemné čtyřdenní putování s málo zavazadly po poutní cestě Johannesweg.

Termín
11.02.2019 - 31.12.2020
©
© Karlingerhaus

Termín
12.02.2019 - 31.12.2020
©
© Mühlviertler Alm - Dieter Hawlan

Termín
15.12.2019 - 30.11.2020
©
© Lebensquell Bad Zell

ŽIJTE ZDRAVĚ! ŽIJTE S POTĚŠENÍM! Vítejte v zařízení Lebensquell!Zdravotnické zařízení ****s Lebensquell Bad Zell je unikátní zdravotní a ochutnávkové...

Termín
04.01.2020 - 17.12.2020
©
© Mühlviertler Alm/Hawlan
Janská cesta s knížecím balíckem

Janská cesta s knížecím balíckem

Načerpejte znovu sílu a energii v překrásném turistickém ráji Mühlviertler Alm - a nechejte se hýčkat jako knížata.

Termín
13.01.2020 - 31.12.2020
©
© Mühlviertler Marken GmbH/Dieter Hawlan

Termín
13.01.2020 - 31.12.2020
©
© Mühlviertler Alm Hawlan
Janská cesta s knížecím balíckem

Janská cesta s knížecím balíckem

Načerpejte znovu sílu a energii v překrásném turistickém ráji Mühlviertler Alm - a nechejte se hýčkat jako knížata.

Termín
13.01.2020 - 31.12.2020
©
© Mühlviertler Alm/Dieter Hawlan
Janská cesta s knížecím balíckem

Janská cesta s knížecím balíckem

Načerpejte znovu sílu a energii v překrásném turistickém ráji Mühlviertler Alm - a nechejte se hýčkat jako knížata.

Termín
13.01.2020 - 31.12.2020
©
© Mühlviertler Marken GmbH - Hawlan

Termín
01.02.2020 - 29.11.2020
©
© Gasthof Rameder

Termín
03.02.2020 - 30.11.2020
©
© Gasthaus Rameder

Termín
03.02.2020 - 29.11.2020
©
© Mühlviertler Alm/Dieter Hawlan

Termín
02.03.2020 - 30.11.2020
©
© Mühlviertler Marken GmbH_Hawlan

Termín
02.03.2020 - 31.12.2020
©
© Familie Tober

Termín
01.04.2020 - 30.11.2020
©
© Bio-Bäckerei Stöcher
Bio-Bäckerei Café Stöcher

Bio-Bäckerei Café Stöcher

Marktplatz 2, 4283 Bad Zell

+43 7263 7228
badzell@stoecher.at
www.stoecher.at

©
© Familie Thauerböck
BioHofladen& Schnapsrast Thauerböck

BioHofladen& Schnapsrast Thauerböck

Silberberg 8, 4273 Kaltenberg

+43 664 1020999
biohof@thauerboeck.com
www.thauerboeck.com

Dorfwirt Fasching-Leitner

Dorfwirt Fasching-Leitner

Dorfstraße 12, 4282 Pierbach

+43 7267 8279
dorfwirt_fasching-leitner@gmx.at
www.dorfwirt-fasching.at/

©
© Verband Mühlviertler Alm
Gasthaus Wahlmüller - Wirt in Mötlas

Gasthaus Wahlmüller - Wirt in Mötlas

Mötlas 14, 4273 Unterweißenbach

+43 7956 7130
wirtinmoetlas@ecsnet.at

Gasthaus zum Feuchten Eck

Gasthaus zum Feuchten Eck

Huterergasse 5, 4283 Bad Zell

+43 7263 7277
office@populorum.com
www.populorum.com

©
© Familie Aigner

Kaltenberg 6, 4273 Kaltenberg

+43 7956 7142
bernhard.kreindl@aon.at
www.langoth.com

Jausenstation Stoaninger Alm

Jausenstation Stoaninger Alm

Steiningerberg 3, 4274 Schönau im Mühlkreis

+43 72617443
office@stoaninger-alm.at
www.stoaninger-alm.at

©
© Mühlviertler Alm
Wander- und Pferderast - Wollstub'n Maisnester, Familie Mittmannsgruber

Wander- und Pferderast - Wollstub'n Maisnester, Familie Mittmannsgruber

Knaußer 8, 4272 Weitersfelden

+43 7952 6414
www.weitersfelden.at

©
© Marktgemeinde Königswiesen

Markt 38, 4280 Königswiesen

+43 7955 6217
info@hirschalm.at
www.alm1.at

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní. 

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4282 Pierbach
Cílové místo: 4282 Pierbach

délka trvání: 25h 0m
délka: 84,0 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 2.010m
Výškové metry (sestupně): 1.990m

nejnižší bod: 493m
nejvyšší bod: 981m
Obtížnost: střední
Kondice: těžký, -á,-é
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Turistická cesta

powered by TOURDATA