Jízda na koni v Mühlviertelu

Rezervace ubytování

Vaše poptávka

Vyplňte prosím všechna pole s označením *.

Vámi sdělené údaje, (e-mailová adresa, poptávka, nepovinné údaje: jméno) budou společností Mühlviertel Tourismus GmbH využívány výlučně ke zpracování vaší poptávky a poskytnuty pouze v případě, že vaši poptávku bude vyřizovat třetí osoba (např. poskytovatel služeb v turistice). viz rovněž Prohlášení o ochraně dat

Trasa kulturních pokladu

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 7h 13m
délka: 81,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 2.142m
Výškové metry (sestupně): 2.147m

nejnižší bod: 457m
nejvyšší bod: 850m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Asfalt, Turistická cesta

powered by TOURDATA

1. den:

Túra začíná u jezdecké usedlosti Prandstetterhof (640 m n.m.) v obci Neumarkt. Vede tudy po turistické stezce bývalé koněspřežky PEB-Wanderweg, křížící někdejší trasu PEB, a směřuje z kopce do údolí řeky Kleine Gusen. Jezdecká stezka vede 5 km (z toho 1 km po asfaltovaném úseku) přes široké údolí řeky Kleine Gusen. Od 8. do 10. kilometru – kolem ohromujících statků vystavených z odhalených kamenů – po pěkných přírodních cestách překonáte výškový rozdíl 100 metrů. Od Auerbachu (km 12; 690 m) 0,5 km podél komunikace vedoucí do Hirschbachu (možno využít pěšinu), poté dále lesem do Kirchbergu. V Kirchbergu (km 14; 740 m) ještě 0,5 km po málo frekventované hospodářské cestě, posledních 5 km nádhernou přírodní cestou přes pole a lesy až k jezdecké ubytovně Desl (km 19; 700 m).

 

Pozoruhodnosti na cestě: někdejší trasa koněspřežky, strážnice koněspřežky, Moštové muzeum v Trosselsdorfu (odbočka 1 km), pozdně gotické oltáře ve Waldburgu, gotické poklady ve farním kostele Hirschbach, Muzeum selského nábytku Hirschbach 

 

Členské podniky na jezdecké stezce: jezdecké odpočívadlo Miesenberger v Trosselsdorfu (km 4,5)     

 

2. den:

Od jezdecké ubytovny Desl (700 m n.m.) 3 km po pěkné cestě do Trölsbergu. Odtud 4 km hospodářskou cestou k městským hradbám středověkého Freistadtu. Poté 7 km polních a lesních cest přes pastviny Lasberger Alm (750 m n.m.) podél stezky Nordwaldkammweg s nádherným výhledem na Freistadt, Lasberg a St. Michael ob Rauchenödt. Od 14 km pokračujeme lesní cestou z kopce dolů až k silnici Lasberg/St. Oswald. Na úseku posledních 3 km je třeba překonat 170 výškových metrů po lesních a lučních cestách a krátkém úseku hospodářské cesty (km 19; 750 m).

 

3. den:

Od usedlosti Hiaslbauer 3 km posledního dne zpět a dále směrem na Lasberg k jezdeckému statku Punkenhof (3,5 km; 590 m). Odtud zčásti po cestách a hospodářských cestách kolem kovárny Spiralschmiede a zemědělského statku Pilbergergut k zámku Weinberg (km 7; 570 m). 1 km z kopce přes obec k nádraží Kefermarktu, poté 2,5 km cestou podél říčky Feldaist. Během následujících 2 km překonáte 180 výškových metrů, nejdříve po hospodářské cestě, poté po běžné. Od sportoviště po cestě vzhůru do Gutau, obcí a po hospodářské cestě Falbenstein až k prvotřídní koňské ubytovaně Haunschmid (km 20; 600 m). (Kooperace s místním hostincem Resch)

 

Pozoruhodnosti na jezdecké stezce: kovárna Spiralschmiede, usedlost Pilbergergut, zámek Weinberg, křídlový oltář v Kefermarktu.

 

Členské podniky na hippostezce: zámek Weinberg, jezdecká ubytovna Resch v Gutau, koňská ubytovna Haunschmid v Gutau, jezdecká ubytovna Stamperlrast v Gutau 

 

4. den:

Z Gutau po krásných turistických stezkách k odpočívadlu Beim Scharti v Erdmannsdorfu (km 5,5; 670 m). Luční cestou nádherným údolím Flanitztal, poté 1,5 km po hospodářské cestě k jezdecké ubytovně Hiaslbauer (km 11; 750 m). Jako předešlého dne až ke kovárně Spiralschmiede (km 16; 640 m). Odtud po cestě z kopce dolů až k odpočívadlu Zur Haltestelle s optimální možností uvázání (km 18; 500 m). Po cestách dále ke komunikaci směrem na Lest a 800 m podél silnice. Poslední 3 km po pěkné cestě rovnoměrným stoupáním až k jezdecké stáji Prantstetterhof (km 24; 640 m).

výchozí bod: jezdecká stáj Prandstetterhof

další informace:
  • okružní cesta

detaily jezdění na koni
  • terén: střední
  • zběhlost: lehký, -á, é
  • ubytovna pro jezdce koňmo, jezdecký dvůr
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
Výhodné roční období
  • léto

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

Trasa kulturních pokladu
4212 Neumarkt im Mühlkreis

+43 7942 75700
+43 732 7277 - 9646
office@reit-erlebnis-akademie.at
www.reit-erlebnis-akademie.at
www.muehlviertel.at
http://www.reit-erlebnis-akademie.at
http://www.muehlviertel.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.muehlviertel.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.muehlviertel.at nepovažujeme za náš vlastní. 

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis
Cílové místo: 4212 Neumarkt im Mühlkreis

délka trvání: 7h 13m
délka: 81,5 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 2.142m
Výškové metry (sestupně): 2.147m

nejnižší bod: 457m
nejvyšší bod: 850m
Obtížnost: lehký, -á, é
Kondice: střední
panoráma: skvělé panorama

povrch cesty:
Asfalt, Turistická cesta

powered by TOURDATA